នារីម្នាក់ចេញមុខចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបានខ្លួនបានជួបប្រទះ រហូតត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយសារតែ

7

ភ្នំពេញ​ ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពី សុខភាព គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែលវាជាបញ្ហាចំបង យើងត្រូវថែរក្សាវាអោយបានល្អ មិនដូច្នេះទេយើងអាចនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺឫមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏យើងមិនដឹង ។ ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ថ្មីៗនេះតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលឈ្មោះថា Vy N Jell បានធ្វើការបង្ហោះនូវរូបភាពមួយសន្លឹកខ្លួនកំពុងគេងលើគ្រែពេទ្យ អមនិងសារមួយឃ្លាយ៉ាងរន្ធត់បែបនេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​នេះមានរឿងចង់ចែករំលែកបន្ដិចសម្រាប់អ្នកដែលញាំមិនទៀងទាត់​ គេងមិនគ្រប់គ្រាន់​ ញាំហិល​ ផឹកបៀរ​ ឧស្សាហ៍​ឈឺពោះ​ ចង់ក្អួត​ ឧស្សាហ៍​ឈឺក្បាលអីនឹង​ ល្មមៗអីឆាប់ទៅរកពេទ្យ​ ពិនិត្យសុខភាពចេញទៅ👉🏻🏥🏥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កុំឲ្យដូចខ្ញុំទុកដល់ក្អកចេញឈាម​ ទៅពេទ្យពិនិត្យមេីល​ ឃេីញរលាកក្រពះខ្លាំងហេីយឈឺយូរទៀត​ និងចង់មានដំបៅ😔😓😓ចឹងបានខ្ញុំញាំអីមិនធាត់សោះ😪 ហេីយឧស្សាហ៍ឈឺពោះរហូត😣😣៕