ទីបំផុតស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់ដែលបានបា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តក្នុងជំនន់ទឹកភ្លៀង ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

6

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ក្នុងស្ថានភាពកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្លាំងបែបនេះ តំបន់ទំនាបតាមសង្កាត់មួយចំនួនមានជំនន់ទឹកភ្លៀងកើតឡើង ដោយសារតែទឹកហូរមិនទាន់តាមអូរ ប្រឡាយរំដោះទឹក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះ ក៏មានករណី បុរសម្នាក់ ដែលបាត់ខ្លួនហូរតាមទឹកជិតដុនបូស្កូ អូរ៥ ក្នុងសង្កាត់លេខ៤ក្រុងព្រះសីហនុ ពេលមានជំនន់នន់ទឹកភ្លៀង កាលពីល្ងាចថ្ងៃ២៤សីហា២០២១ បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបា នរកឃើញ ស.ព បុរសម្នាក់នោះហើយ នៅចំណុច

ម្តុំភូមិអាចម៍មិក ។ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត្តសញ្ញាណ ជនរងគ្រោះម្នាក់ ដែលស្លាប់ ខាងលើ គឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេសុី មានអាយុជិត៤០ឆ្នាំ ដែលមានគណនេយ្យហ្វេសបុក Fredrick Goncalvez ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះគណនេយ្យហ្វេសបុកភរិយា បុរសខាងលើ បានបង្ហោះសារទុក្ខសោក ដែលបាត់បង់ស្វាមីជាទីស្រលាញ់ ចាកចោលកូន ដែលនៅតូចៗ ដែលឃើញហើយពិតជារំជួលចិត្ត​ និងអាណិតអាសូរជាខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះផងដែរ បើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីហ្វេសបុកអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះ Sorm Pheaktra News បានឲ្យដឹងថា: 👉

មកស្គាល់ពីជនជាតិឥណ្ឌូនេសុីដែលបានស្លា.ប់.ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃពីម្សិលមិញនិងរកឃើញស.ព.ព្រឹកនេះ (២៥.០៨.២០២១) ពិតជាអាណិតគាត់ និងប្រពន្ធកូនស្អាត់ៗរបស់គាត់ណាស់ កន្លងមកគាត់ជាមនុស្សល្អចេះចែករំលែកជួយការងារសង្គម ការងារមនុស្សធម៌ជាដើម៕ប្រភព៖thmeynews