នៅចាំលោក សំណព្វចិត្ត នេះបានទេ ពេលនេះគាត់មកវិញម្ដងនេះធ្វើអោយមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះតែ

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលកន្លងមកប្រហែលជាហ៊្វេនៗធ្លាប់បានឃើញវិដេអូសំណព្វចិត្តៗៗៗ ដែលផ្ទុះពេញបណ្តាញសង្គម ដោយកាលនុងពាក្យនេះគឺថាពេញនិយមខ្លាំងមែនទែន រហូតហ៊្វេនៗយកមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហៅគ្នាលេង បូកនឹងភាពផ្អែមល្ហែមផងនោះ។

ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ៊្វេសបុកមួយឈ្មោះថាUdis Smitដែលជាម្ចាស់ពាក្យនេះបែរជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង្ហោះសារលខិតមួយបញ្ចក់ភាពនៅលីវ ធ្វើអោយហ៊្វេនៗដាច់ផ្ងារតែម្តង៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបលម្អិតនោះ សូមអានលខិតខាងក្រោមនេះ៕ប្រភព៖we-kh


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​